Mặt bằng tổng thể khu đô thị Vinhomes Ocean Park

Mặt bằng khu The Park là khu đang được mở bán hiện nay